دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2016 از نگاه Meta Critic

1دانلود فیلم The Jungle Book
7.6 دانلود فیلم The Jungle Book
120,327 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Embrace of the Serpent
7.9 دانلود فیلم Embrace of the Serpent
13,886 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم Manchester by the Sea
7.9 دانلود فیلم Manchester by the Sea
152,503 رای
96 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Louder Than Bombs
6.9 دانلود فیلم Louder Than Bombs
3,323 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Midnight Special
6.7 دانلود فیلم Midnight Special
52,403 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Fireworks Wednesday
7.9 دانلود فیلم Fireworks Wednesday
5,471 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم The Family Fang
6.2 دانلود فیلم The Family Fang
3,880 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Eisenstein in Guanajuato
6.4 دانلود فیلم Eisenstein in Guanajuato
1,637 رای
60 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Barney Thomson
6.3 دانلود فیلم Barney Thomson
3,186 رای
59 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Chevalier
6.7 دانلود فیلم Chevalier
1,115 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Dheepan
7.2 دانلود فیلم Dheepan
7,330 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم The Dark Horse
7.7 دانلود فیلم The Dark Horse
3,377 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم City of Gold
7.1 دانلود فیلم City of Gold
265 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم De Palma
7.6 دانلود فیلم De Palma
666 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Men & Chicken
6.7 دانلود فیلم Men & Chicken
5,056 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم The Measure of a Man
6.8 دانلود فیلم The Measure of a Man
2,833 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Neon Bull
7.0 دانلود فیلم Neon Bull
805 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم The Meddler
6.8 دانلود فیلم The Meddler
1,051 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Captain America: Civil War
8.2 دانلود فیلم Captain America: Civil War
281,051 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Love & Friendship
7.0 دانلود فیلم Love & Friendship
5,509 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Krisha
7.3 دانلود فیلم Krisha
399 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Tale of Tales
6.4 دانلود فیلم Tale of Tales
12,762 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Maggie's Plan
6.8 دانلود فیلم Maggie's Plan
303 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Songs My Brothers Taught Me
6.7 دانلود فیلم Songs My Brothers Taught Me
245 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Marguerite
7.1 دانلود فیلم Marguerite
2,018 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم A Hologram for the King
6.3 دانلود فیلم A Hologram for the King
3,882 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Hush
6.7 دانلود فیلم Hush
23,228 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Born to Be Blue
7.6 دانلود فیلم Born to Be Blue
523 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم April and the Extraordinary World
7.7 دانلود فیلم April and the Extraordinary World
825 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم Sworn Virgin
6.5 دانلود فیلم Sworn Virgin
370 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Barbershop: The Next Cut
6.1 دانلود فیلم Barbershop: The Next Cut
2,327 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم High-Rise
6.0 دانلود فیلم High-Rise
11,731 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Miles Ahead
7.0 دانلود فیلم Miles Ahead
1,333 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم 10 Cloverfield Lane
7.3 دانلود فیلم 10 Cloverfield Lane
108,683 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Elvis & Nixon
6.9 دانلود فیلم Elvis & Nixon
976 رای
60 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Sing Street
8.3 دانلود فیلم Sing Street
2,965 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Francofonia
6.7 دانلود فیلم Francofonia
980 رای
71 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Rabin, the Last Day
6.3 دانلود فیلم Rabin, the Last Day
138 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Green Room
7.7 دانلود فیلم Green Room
7,540 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Everybody Wants Some!!
7.8 دانلود فیلم Everybody Wants Some!!
5,100 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم Kung Fu Panda 3
7.3 دانلود فیلم Kung Fu Panda 3
49,088 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Deadpool
8.2 دانلود فیلم Deadpool
434,387 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Rams
7.4 دانلود فیلم Rams
3,929 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم A Bigger Splash
6.6 دانلود فیلم A Bigger Splash
3,822 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم Cemetery of Splendor
7.2 دانلود فیلم Cemetery of Splendor
1,376 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Glassland
6.3 دانلود فیلم Glassland
310 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Eye in the Sky
7.7 دانلود فیلم Eye in the Sky
9,031 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Hello, My Name Is Doris
7.0 دانلود فیلم Hello, My Name Is Doris
3,188 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Zootopia
8.4 دانلود فیلم Zootopia
21,676 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Touched With Fire
6.0 دانلود فیلم Touched With Fire
324 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.