دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2016 از نگاه Rotten Tomatoes

1دانلود فیلم The Jungle Book
7.6 دانلود فیلم The Jungle Book
120,327 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Embrace of the Serpent
7.9 دانلود فیلم Embrace of the Serpent
13,886 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Brothers Grimsby
6.2 دانلود فیلم The Brothers Grimsby
66,507 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Louder Than Bombs
6.9 دانلود فیلم Louder Than Bombs
3,323 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Ip Man 3
7.1 دانلود فیلم Ip Man 3
28,756 رای
57 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Jane Got a Gun
5.9 دانلود فیلم Jane Got a Gun
14,251 رای
49 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Forsaken
6.3 دانلود فیلم Forsaken
6,802 رای
55 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Midnight Special
6.7 دانلود فیلم Midnight Special
52,403 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم The Boy
6.0 دانلود فیلم The Boy
48,918 رای
42 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم The Finest Hours
6.8 دانلود فیلم The Finest Hours
42,649 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Eisenstein in Guanajuato
6.4 دانلود فیلم Eisenstein in Guanajuato
1,637 رای
60 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Dheepan
7.2 دانلود فیلم Dheepan
7,330 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم The Dark Horse
7.7 دانلود فیلم The Dark Horse
3,377 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم City of Gold
7.1 دانلود فیلم City of Gold
265 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Triple 9
6.3 دانلود فیلم Triple 9
34,960 رای
52 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Krisha
7.3 دانلود فیلم Krisha
399 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Tale of Tales
6.4 دانلود فیلم Tale of Tales
12,762 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Southbound
6.0 دانلود فیلم Southbound
2,434 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم The Huntsman: Winter's War
6.2 دانلود فیلم The Huntsman: Winter's War
24,026 رای
35 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Marguerite
7.1 دانلود فیلم Marguerite
2,018 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم A Hologram for the King
6.3 دانلود فیلم A Hologram for the King
3,882 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Born to Be Blue
7.6 دانلود فیلم Born to Be Blue
523 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم The Bronze
5.4 دانلود فیلم The Bronze
929 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice
7.0 دانلود فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice
305,106 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Criminal
6.5 دانلود فیلم Criminal
2,558 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Hardc0re Henry
7.1 دانلود فیلم Hardc0re Henry
8,942 رای
49 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Barbershop: The Next Cut
6.1 دانلود فیلم Barbershop: The Next Cut
2,327 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم The Boss
5.3 دانلود فیلم The Boss
11,313 رای
40 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم High-Rise
6.0 دانلود فیلم High-Rise
11,731 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم London Has Fallen
5.9 دانلود فیلم London Has Fallen
58,901 رای
28 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Miles Ahead
7.0 دانلود فیلم Miles Ahead
1,333 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم 10 Cloverfield Lane
7.3 دانلود فیلم 10 Cloverfield Lane
108,683 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Demolition
7.5 دانلود فیلم Demolition
6,005 رای
49 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Elvis & Nixon
6.9 دانلود فیلم Elvis & Nixon
976 رای
60 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم The 5th Wave
5.6 دانلود فیلم The 5th Wave
15,125 رای
33 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Sing Street
8.3 دانلود فیلم Sing Street
2,965 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Allegiant
6.0 دانلود فیلم Allegiant
16,705 رای
33 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Green Room
7.7 دانلود فیلم Green Room
7,540 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Everybody Wants Some!!
7.8 دانلود فیلم Everybody Wants Some!!
5,100 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Kung Fu Panda 3
7.3 دانلود فیلم Kung Fu Panda 3
49,088 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم Deadpool
8.2 دانلود فیلم Deadpool
434,387 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم I Saw the Light
6.1 دانلود فیلم I Saw the Light
837 رای
47 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Rams
7.4 دانلود فیلم Rams
3,929 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم A Bigger Splash
6.6 دانلود فیلم A Bigger Splash
3,822 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم Cemetery of Splendor
7.2 دانلود فیلم Cemetery of Splendor
1,376 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Glassland
6.3 دانلود فیلم Glassland
310 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Miracles from Heaven
6.5 دانلود فیلم Miracles from Heaven
1,764 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Whiskey Tango Foxtrot
6.9 دانلود فیلم Whiskey Tango Foxtrot
3,935 رای
57 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Eye in the Sky
7.7 دانلود فیلم Eye in the Sky
9,031 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Norm of the North
3.6 دانلود فیلم Norm of the North
2,500 رای
22 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.