دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2014 از نگاه Rotten Tomatoes

1دانلود فیلم Child's Pose
7.5 دانلود فیلم Child's Pose
5,895 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم The Fault in Our Stars
7.8 دانلود فیلم The Fault in Our Stars
279,971 رای
69 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
7.6 دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
353,860 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم The Tale of the Princess Kaguya
8.1 دانلود فیلم The Tale of the Princess Kaguya
23,289 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Night Moves
7.2 دانلود فیلم Night Moves
8,590 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Song of the Sea
8.1 دانلود فیلم Song of the Sea
32,220 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Frank
7.0 دانلود فیلم Frank
57,122 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Stranger by the Lake
6.9 دانلود فیلم Stranger by the Lake
9,325 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Under the Skin
6.3 دانلود فیلم Under the Skin
84,185 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Wetlands
5.7 دانلود فیلم Wetlands
7,488 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Whiplash
8.5 دانلود فیلم Whiplash
385,400 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم The Rocket
7.4 دانلود فیلم The Rocket
2,381 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم The Dog
6.5 دانلود فیلم The Dog
626 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم A Field in England
6.3 دانلود فیلم A Field in England
6,795 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم The Blue Room
6.3 دانلود فیلم The Blue Room
2,003 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Like Father, Like Son
7.8 دانلود فیلم Like Father, Like Son
11,755 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم 12 O'Clock Boys
6.4 دانلود فیلم 12 O'Clock Boys
1,049 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم To Be Takei
6.9 دانلود فیلم To Be Takei
1,238 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Art and Craft
7.1 دانلود فیلم Art and Craft
713 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Mistaken for Strangers
7.3 دانلود فیلم Mistaken for Strangers
3,369 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Diplomacy
7.1 دانلود فیلم Diplomacy
3,046 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
8.1 دانلود فیلم The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
9,424 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم In Bloom
7.8 دانلود فیلم In Bloom
5,313 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Manakamana
6.7 دانلود فیلم Manakamana
533 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم National Gallery
7.4 دانلود فیلم National Gallery
818 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم The Last of the Unjust
7.2 دانلود فیلم The Last of the Unjust
414 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Finding Vivian Maier
7.7 دانلود فیلم Finding Vivian Maier
8,532 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم A Summer's Tale
7.7 دانلود فیلم A Summer's Tale
4,072 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Elaine Stritch: Shoot Me
7.5 دانلود فیلم Elaine Stritch: Shoot Me
700 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم The Overnighters
7.5 دانلود فیلم The Overnighters
1,648 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم The Missing Picture
7.4 دانلود فیلم The Missing Picture
2,189 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Jodorowsky's Dune
8.1 دانلود فیلم Jodorowsky's Dune
13,678 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
8.1 دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
443,188 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past
8.0 دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past
502,556 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Captain America: The Winter Soldier
7.8 دانلود فیلم Captain America: The Winter Soldier
463,596 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
8.1 دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
626,533 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم The Imitation Game
8.1 دانلود فیلم The Imitation Game
443,260 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم The Lunchbox
7.8 دانلود فیلم The Lunchbox
27,980 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم John Wick
7.2 دانلود فیلم John Wick
236,507 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Gloria
6.7 دانلود فیلم Gloria
5,729 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم Edge of Tomorrow
7.9 دانلود فیلم Edge of Tomorrow
407,370 رای
71 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Citizenfour
8.1 دانلود فیلم Citizenfour
32,893 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم The Immigrant
6.6 دانلود فیلم The Immigrant
19,842 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Particle Fever
7.4 دانلود فیلم Particle Fever
5,892 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Kill Team
7.1 دانلود فیلم The Kill Team
670 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Goodbye to Language
5.9 دانلود فیلم Goodbye to Language
3,601 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Nightcrawler
7.9 دانلود فیلم Nightcrawler
315,601 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Last Days in Vietnam
7.6 دانلود فیلم Last Days in Vietnam
2,792 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم A Girl Walks Home Alone at Night
7.0 دانلود فیلم A Girl Walks Home Alone at Night
19,483 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Two Days, One Night
7.4 دانلود فیلم Two Days, One Night
34,312 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.