دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2014 از نگاه IMDB

1دانلود فیلم Noah
5.8 دانلود فیلم Noah
195,835 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Divergent
6.7 دانلود فیلم Divergent
372,743 رای
48 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Fault in Our Stars
7.8 دانلود فیلم The Fault in Our Stars
279,971 رای
69 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
7.6 دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
353,860 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم A Million Ways to Die in the West
6.1 دانلود فیلم A Million Ways to Die in the West
145,021 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Goodnight Mommy
6.7 دانلود فیلم Goodnight Mommy
26,796 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم God's Not Dead
4.9 دانلود فیلم God's Not Dead
32,657 رای
16 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Hercules
6.0 دانلود فیلم Hercules
117,808 رای
47 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Dracula Untold
6.3 دانلود فیلم Dracula Untold
138,168 رای
40 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Whiplash
8.5 دانلود فیلم Whiplash
385,400 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Blended
6.5 دانلود فیلم Blended
82,284 رای
31 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
6.7 دانلود فیلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
297,875 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
8.1 دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
443,188 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Kingsman: The Secret Service
7.8 دانلود فیلم Kingsman: The Secret Service
381,595 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past
8.0 دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past
502,556 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Mountain Men
5.8 دانلود فیلم Mountain Men
355 رای
46 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم 99 Homes
7.2 دانلود فیلم 99 Homes
9,996 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Captain America: The Winter Soldier
7.8 دانلود فیلم Captain America: The Winter Soldier
463,596 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Fury
7.6 دانلود فیلم Fury
320,203 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
8.1 دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
626,533 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم The Hobbit: The Battle of the Five Armies
7.5 دانلود فیلم The Hobbit: The Battle of the Five Armies
343,061 رای
59 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم The Imitation Game
8.1 دانلود فیلم The Imitation Game
443,260 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Interstellar
8.6 دانلود فیلم Interstellar
890,745 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم John Wick
7.2 دانلود فیلم John Wick
236,507 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Shelter
6.1 دانلود فیلم Shelter
1,163 رای
43 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Edge of Tomorrow
7.9 دانلود فیلم Edge of Tomorrow
407,370 رای
71 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Before We Go
6.9 دانلود فیلم Before We Go
18,650 رای
31 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Paddington
7.2 دانلود فیلم Paddington
52,885 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Step Up All In
6.0 دانلود فیلم Step Up All In
23,993 رای
45 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم Unfriended
5.7 دانلود فیلم Unfriended
48,068 رای
59 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Taken 3
6.0 دانلود فیلم Taken 3
128,870 رای
26 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Wild Tales
8.1 دانلود فیلم Wild Tales
82,506 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Search Party
5.6 دانلود فیلم Search Party
4,380 رای
22 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Kilo Two Bravo
7.1 دانلود فیلم Kilo Two Bravo
7,215 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم It Follows
6.9 دانلود فیلم It Follows
126,247 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Testament of Youth
7.3 دانلود فیلم Testament of Youth
16,588 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم The Loft
6.3 دانلود فیلم The Loft
36,871 رای
24 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Seventh Son
5.5 دانلود فیلم Seventh Son
57,962 رای
30 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Nightcrawler
7.9 دانلود فیلم Nightcrawler
315,601 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم American Sniper
7.3 دانلود فیلم American Sniper
340,886 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم The Equalizer
7.2 دانلود فیلم The Equalizer
217,896 رای
57 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Transformers: Age of Extinction
5.7 دانلود فیلم Transformers: Age of Extinction
232,570 رای
32 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم The Cobbler
5.8 دانلود فیلم The Cobbler
38,904 رای
23 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Into the Woods
6.0 دانلود فیلم Into the Woods
106,346 رای
69 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم Pompeii
5.6 دانلود فیلم Pompeii
82,232 رای
39 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Inherent Vice
6.7 دانلود فیلم Inherent Vice
58,416 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم The Voices
6.3 دانلود فیلم The Voices
37,681 رای
58 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Ride Along
6.2 دانلود فیلم Ride Along
70,826 رای
41 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Big Eyes
7.0 دانلود فیلم Big Eyes
61,106 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Need for Speed
6.5 دانلود فیلم Need for Speed
133,565 رای
39 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.