دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2013 از نگاه Rotten Tomatoes

1دانلود فیلم Prisoners
8.1 دانلود فیلم Prisoners
367,389 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Saving Mr. Banks
7.5 دانلود فیلم Saving Mr. Banks
127,532 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Square
8.1 دانلود فیلم The Square
6,549 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Nebraska
7.7 دانلود فیلم Nebraska
96,736 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم The Great Beauty
7.7 دانلود فیلم The Great Beauty
61,765 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Twenty Feet from Stardom
7.4 دانلود فیلم Twenty Feet from Stardom
9,381 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Stories We Tell
7.6 دانلود فیلم Stories We Tell
8,932 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Short Term 12
8.0 دانلود فیلم Short Term 12
59,735 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم The Hunt
8.3 دانلود فیلم The Hunt
182,088 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Iron Man 3
7.3 دانلود فیلم Iron Man 3
549,224 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم The Conjuring
7.5 دانلود فیلم The Conjuring
279,366 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Mud
7.4 دانلود فیلم Mud
131,155 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم The Attack
7.1 دانلود فیلم The Attack
2,891 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Snow White
7.5 دانلود فیلم Snow White
7,726 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Berberian Sound Studio
6.2 دانلود فیلم Berberian Sound Studio
9,721 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Yossi
7.1 دانلود فیلم Yossi
2,133 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم At Berkeley
7.3 دانلود فیلم At Berkeley
391 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Happy People: A Year in the Taiga
7.8 دانلود فیلم Happy People: A Year in the Taiga
4,401 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Computer Chess
6.3 دانلود فیلم Computer Chess
3,456 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم The Punk Singer
7.4 دانلود فیلم The Punk Singer
2,062 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Fill the Void
6.7 دانلود فیلم Fill the Void
2,824 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم My Brother the Devil
6.6 دانلود فیلم My Brother the Devil
2,390 رای
71 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم A Place at the Table
6.9 دانلود فیلم A Place at the Table
923 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Caesar Must Die
7.3 دانلود فیلم Caesar Must Die
4,849 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Mother of George
6.3 دانلود فیلم Mother of George
747 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Our Children
6.8 دانلود فیلم Our Children
2,100 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم A Band Called Death
7.5 دانلود فیلم A Band Called Death
2,752 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Drug War
7.0 دانلود فیلم Drug War
6,955 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم A Touch of Sin
7.2 دانلود فیلم A Touch of Sin
6,713 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم After Tiller
7.5 دانلود فیلم After Tiller
796 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم The Gatekeepers
7.6 دانلود فیلم The Gatekeepers
4,485 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم I Am Divine
7.7 دانلود فیلم I Am Divine
1,537 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Cutie and the Boxer
7.2 دانلود فیلم Cutie and the Boxer
3,747 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Room 237
6.3 دانلود فیلم Room 237
15,956 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Muscle Shoals
7.7 دانلود فیلم Muscle Shoals
2,525 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Frances Ha
7.4 دانلود فیلم Frances Ha
42,867 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Let the Fire Burn
7.9 دانلود فیلم Let the Fire Burn
951 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Call Me Kuchu
7.6 دانلود فیلم Call Me Kuchu
620 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم 56 Up
7.9 دانلود فیلم 56 Up
1,470 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Sound City
7.8 دانلود فیلم Sound City
9,845 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم The Act of Killing
8.2 دانلود فیلم The Act of Killing
23,145 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Wadjda
7.6 دانلود فیلم Wadjda
13,453 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Inside Llewyn Davis
7.4 دانلود فیلم Inside Llewyn Davis
90,979 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Dallas Buyers Club
8.0 دانلود فیلم Dallas Buyers Club
331,953 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Wolf of Wall Street
8.2 دانلود فیلم The Wolf of Wall Street
729,755 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Blue Is the Warmest Color
7.8 دانلود فیلم Blue Is the Warmest Color
87,738 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم All Is Lost
6.9 دانلود فیلم All Is Lost
57,454 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Star Trek Into Darkness
7.8 دانلود فیلم Star Trek Into Darkness
383,639 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم The Hunger Games: Catching Fire
7.6 دانلود فیلم The Hunger Games: Catching Fire
479,856 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Blue Jasmine
7.3 دانلود فیلم Blue Jasmine
143,884 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.